Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Galerie Het Heerenhuis, hierna te noemen Het Herenhuis, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Het Herenhuis komen. 

Het Herenhuis heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Het Herenhuis gecontroleerd of goedgekeurd. 

Het Herenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Alle rechten voorbehouden. 

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Het Herenhuis worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd. 

Galerie Het Heerenhuis